...

Uzm. Psk. Dan. Okan Tiring

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

İstanbul
Randevu Alın İletişim kurun

Hakkımda

Birkaç kelime ile...

Uzman Psikolojik Danışman Okan Tiring, Bernini Psikoloji’nin kurucusudur. Lisans öncesi eğitiminin ardından, Çukurova Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nü üstün başarıyla tamamlamıştır. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü'nde tezli olarak yapmıştır.
Çukurova, Pamukkale, Bahçeşehir Üniversiteleri gibi 5 farklı üniversitede okumuş ve "Onur Öğrencisi" olarak mezun olmuştur.
Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR ve Psikodinamik Psikoterapi yaklaşımları üzerine uzmanlaşmış olup; bu konularda yurt içi ve yurt dışı eğitimler vermektedir. Bu alanlarda yıllardır çok yoğun şekilde danışan görmektedir.
2013 yılında 2 yıl boyunca klinik süpervizyon eğitimini tamamlamış olup profesyonel şekilde çalışmalarına devam etmiştir.
Yüksek Lisans eğitiminde, temel derslerin yanında: Transaksiyonel Analiz, Grupla Psikolojik Danışma, Çocuklarla Psikolojik Danışma, Mindfulness ve daha birçok dersi almış olup; lisans eğitiminde, temel derslerin yanında: Aile Danışması, Özel Eğitim, Psikolojide Ölçme Araçları, Test Dışı Teknikler, Psikopatoloji, Sosyal Psikoloji ve daha birçok dersi başarıyla tamamlayarak; Yüksek Öğretim Kurumları (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu konularda resmi uygulayıcı olarak uygulamalar yapmaya hak kazanmıştır.
"Fark'andalıkla Bayramda Karantina" adlı kitapçığın yazarlarındandır.
"Beylikdüzü Sakinleri Gazetesi", "İstanbul Sakinleri Gazetesi" gibi birçok gazetede ve "Uzamanlar Diyor Ki" gibi birçok platformda yazarlık yapmıştır.
"Espor Oyuncularının Benlik Kurgusu, Mükemmeliyetçilik, Olumlu Gelecek Beklentisi ve Psikolojik Tepkilerinin İncelenmesi" başlıklı tezini yayınlamıştır.
“E-spor Oynayanların Psikolojik Tepkilerinin Yordayıcısı Olarak Benlik Kurgusu, Mükemmeliyetçilik ve Olumlu Gelecek Beklentisi” başlıklı makalesi uluslararası bir dergi olan Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmıştır.
23. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde "Öğretmenlerin Benlik Saygıları, Bilişsel Esneklikleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi" makalesini bildiri olarak sunmuştur.
5. Uluslararası Pozitif Psikoloji Kongresi’nde “Mükemmeliyetçilik Konusunda Türkiye'de 2017 - 2022 Yılları Arasında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi” ve “Stres Konusunda Türkiye'de Psikoloji Ana Bilim Dalında 2022 Yılında Yapılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi” makalelerini bildiri olarak sunmuştur.
"4. Sınıflarda Yaratıcı Drama Yöntemi ile Zorbalıkla Baş Etme" gibi birçok makalesiyle bilime katkıda bulunmuş ve bulunmaya da devam etmektedir.
Bilişsel davranışçı terapi, şema terapi ve mindfulness (farkandalık) alanlarında yoğun şekilde çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.
Depresyon, stres, anksiyete, motivasyon, yaşam doyumu, ilişkiler, bilişsel esneklik, benlik saygısı, mükemmeliyetçilik, gelecek beklentisi, çift terapisi ve çalışan psikolojisi üzerine birçok makale yazmıştır.
Türk PDR derneğinden Oyun Terapistliği eğitimi almış olup, bu alanında dünyanın çeşitli bölgelerinde eğitimler vermiş ve organizasyonlara katılmıştır.
Almanya, Hollanda ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde "Kendini Kabul", "Aile İçi İletişim", "Kendini Tanıma", "Psikoloji'de Vaka Örnekleri" ve "Çocuklarla İletişim" konularında birçok seminer vermiştir.
Dünyanın çeşitli bölgelerinde çalışmalar yapmış ve birçok seminer vermiştir. Hastaneler, okullar, adliyeler ve kliniklerde danışmalar yapmış; projelere başkanlık etmiştir.
Psikoloji alanında makaleler ve çalışmalar yapmaya devam etmekte; danışmalarını yüz yüze ve dünyanın her bölgesine hizmet verebilmek amacıyla online olarak gerçekleştirmektedir.

Okullar / Eğitimler
 • Bahçeşehir Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik(Tezli)
 • Çukurova Üniversitesi - Psikolojik Danışma ve Rehberlik
İlgi alanları
 • Depresyon
 • Kaygı Bozuklukları
 • Stres
 • Davranış Bozuklukları
 • Psikolojik Bozukluk
 • Panik Atak
 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 • Sosyal Fobi
 • Yeme Bozuklukları
 • İnternet Bağımlılığı
 • Anoreksiya
 • Uyku Bozuklukları
 • Uyum Bozuklukları
 • Yas (Matem)
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Travma
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Alkol Bağımlılığı
 • Motivasyon Eksikliği
 • Kişilik Bozuklukları
 • Agorafobi
 • Özgül Fobi
 • Vücut (Beden) Disformik Bozukluğu
 • Panik Bozukluğu
 • Özgüven Sorunu (Kendine Güven Sorunu)
 • Distimik Bozukluk (Kronik Depresyon)
 • Kronik yorgunluk sendromu
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Çekingenlik
 • Kendine Zarar Verme
 • Çocukluk Dönemi Korkuları
 • Fobiler
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Korku
 • Evlenme Korkusu
 • Bağlanma Problemleri
 • Yaşlılık Depresyonu
 • Kronik Mutsuzluk
 • Sigara Bağımlılığı
 • Kıskançlık
 • Blumia
 • Performans Kaygısı
 • Çok Nesilli Travma
 • Çocukluk Çağı Travmaları
 • Tükenmişlik Sendromu
 • Sosyal Uyum Problemleri
 • Mobbing
 • İş ve Çalışan Psikolojik Problemleri
 • Transaksiyonel Analiz
 • Yaşam Doyumu
 • Unutkanlık
 • Bipolar Bozukluk
 • Anksiyete
 • Baş Dönmeleri
 • Şişmanlık(Obezite)
 • Yaygın Anksiyete Bozukluğu
 • Cinsel İşlev Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Kilo Problemi
 • Major Depresif Bozukluk
 • İlaç Bağımlılığı
 • Boderline
 • İlişki Problemleri
 • Madde Kullanmaya İlişkin Bozukluklar
 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Hipokondriazis
 • Psikotik Bozukluklar
 • Kumar Bağımlılığı
 • Kişilerarası İlişkilerde Bozukluklar
 • Ağlama ve Öfke Nöbetleri
 • Şiddet ve İstismar
 • Öfke
 • Sinir
 • Saldırganlık
 • İnatlaşma
 • Boşanma Travması
 • Panik Bozukluklar
 • Duygulanım Bozukluğu
 • Manik Depresif Hastalığı
 • Telefon Bağımlılığı
 • Sosyal Medya Bağımlılığı
 • Saç ve Kıl Koparma Hastalığı (Trikotillomani)
 • Kleptomani
 • Narsistik Kişilik Bozukluğu
 • Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu
 • Kronofobi
 • Kronik Erteleme Davranışı
 • Eş ve Çift Kıskançlığı
 • Hastalık Hastalığı (Hipokondriyazis)
 • Alışveriş Bağımlılığı
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (REBT)
 • Bağımlılık Danışmanlığı
 • Bağımlılık Tedavisi
 • Bağımlılık Terapisi
 • Boşanma Danışmanlığı
 • Boşanma Terapisi
 • Bütüncül Psikoterapi
 • Davranış Bozuklukları
 • Destekleyici Psikoterapi
 • Dinamik Psikoterapiler
 • Dışavurumcu Sanat Terapisi
 • Ergoterapi
 • Evlat Edinme Sürecinde Psikolojik Destek
 • Evlilik Öncesi Danışmanlık
 • Fobilerden Kurtulmak
 • Gestalt Terapi
 • Geştalt Terapi
 • Hamilelikte Psikolojik Danışmanlık
 • Hastalık Hastalığı (Hipokondriyazis) Tedavisi
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi
 • Madde Bağımlılığı
 • Mindfulness (Bilinçli Farkındalık Eğitimi) Eğitimi
 • Normal Randevu
 • Nörodinamik Değişim
 • Nöropsikolojik Değerlendirme
 • Nöropsikolojik Testler
 • Projektif Testler
 • Psikanalitik Psikoterapi
 • Psikodinamik Psikoterapi
 • Psikoonkoloji
 • Psikoteknik Değerlendirme Testi
 • Rorschach Testi
 • Rotter Cümle Tamamlama Testi
 • Sanat Terapisi
 • Sigarayı Bırakma
 • Sigarayı Bırakmak
 • Sistemik Psikoterapi
 • Stres Yönetimi
 • Stroop Testi
 • Süreklilik Anksiyete Ölçeği
 • Terapötik Kartlar Terapisi
 • Travma Terapisi
 • Varoluşçu Psikoterapi
 • Yas Terapisi
 • Yetenek Haritası
 • İlişki Terapisi
 • Şefkat Odaklı Terapi
 • Şema Terapi
 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)
 • EMDR
Sosyal medya hesapları

Randevu Alın

Uzm. Psk. Dan. Okan Tiring - Özel Muayenehane Bağdat Caddesi

Fenerbahçe Mah. Alageyik Sok. No:15 ( Güneş Apt. ) D:2
34726 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Psk. Dan. Okan Tiring - Özel Muayenehane Bahçelievler

Naci Kasım Cad. Neyire Neyir Sok. Baran Sitesi C1 Blok No:18 D:3
34100 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Uzm. Psk. Dan. Okan Tiring - Özel Muayenehane Bakırköy

Zeytinlik Mah. Cumhuriyet Sok. Ekmekçioğlu İş Merkezi No:12 Kat:2 D:8
34140 İstanbul, İstanbul
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Online DanışmanlıkAra

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Randevu
Eklektik Yaklaşım
Evlilik Danışmanlığı
Evlilik Terapisi
Eğitim Danışmanlığı
Grup Terapisi
Güvenli İnternet Kullanımı
Kanserde Psikolojik Destek
Kariyer Danışmanlığı
Kişisel Gelişim Danışmanlığı
Kurumsal Danışmanlık
Kurumsal Psikolojik Danışmanlık
Pass Bilişsel Müdahale Programı
Psikodinamik Psikoterapi
Psikolojik Sağlamlık Programı
Psikoterapi
Yetişkin Terapisi
Çift Terapisi
Ebeveyn Danışmanlığı
Durumluk Anksiyete Ölçeği
Bireysel Terapi
Online Danışmanlık
Online Terapi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Randevusu
Bilişsel Davranışçı Terapi
EMDR Terapi
Aile Danışmanlığı
Aile Dizimi
Aile Rehberliği
Aile Terapisi
Anne Baba Ayrılığı
Anne-Baba Eğitimi ve Danışmanlığı
Ağlama ve Öfke Nöbetleri
Beck Anksiyete Ölçeği Değerlendirme
Beck Depresyon Ölçeği
Beier Cümle Tamamlama Testi
Bender Gestalt Motor Algı Testi
Çözüm Odaklı Terapi
Şiddetsiz İletişim Rehberliği
Duygu Odaklı Terapi (EFT)

Hasta ve Danışan Görüşleri

Okan bey ile başarılı bir süreç geçirdik. Her seans daha derinlemesine problemleri işledik. Kaygılarımdan adım adım eser kalmadı. Kendimi seanslar içinde çok değerli hissettim. Kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Okan bey gerçekten beni çok iyi dinledi ve çok iyi anladı. Gerçekten işinde uzman olduğunu hissettim. Adım adım beni daha iyi seviyeye getirdi. Terapi içerisinde çok iyi şekilde beni dinledi ve sorduğu sorularla kendimi daha iyi ifade etmemi sağladı. Yeni bir bakış açısıyla seanstan çıktım. Kafamda uçuşan düşünceler azalmış ve daha iyi durumda oldu. Çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Okan Bey'le seanslarımız 2 ay öncesinde sona erdi. Bilişsel Davranışçı Terapi ile çalıştık. Hafta hafta adım adım ilerledik, kendimi onun yanında açabilmek çok değerliydi benim için. Çok kıymetli ve güzel bir süreçti. Kaygıları olan herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Okan hocamla doktortakvimi üzerinden psikolog araştırırken denk geldim. Sonra seans aldım ve seanslara başladık. Adım adım strese sebebiyet veren durumlarım üzerine çalıştık. Çocukluktaki yaşantılarımı daha iyi ve daha sağlıklı şekilde görmemi sağladı. Beni hep anlayışla karşıladı. Sürecimiz çok iyi şekilde devam etmekte.
Hasta
Hasta
Okan hocaya makale incelemeleri yaparken denk geldim. Yazdığı makaleleri okurken alanında çok uzman olduğunu fark ettim. Sonrasında internet üzerinden araştırınca iyice emin oldum ve en kısa sürede seans almak için telefon numarasını aradım. Sonrasında seanslara başladık, Kadıköy'deki ofisinde beni ağırladı. Küçüklük yaşantılarımın bugüne yansımaları üzerine yoğun şekilde çalıştık. Beni gerçekten çok iyi anladı ve her konuda yanımda oldu. Beni anlamak için gerçekten çaba gösterdi. Sorularıyla beni farklı bakış açılarına itti. Kısa süre sonra kendimi ve dünyayı algılayışımı değiştirdi. Çok güzel bir süreçti. Bu süreçten sonra Okan beyi çevremdeki birçok kişiye tavsiye ettim.
Hasta
Hasta
Uzm. Psk. Dan. Okan Tiring ile başka bir uzman aracılığı ile iletişim kurduk. Evliliğim ve sosyal yaşantım ile ilgili ciddi problemlerim vardı. Geçmişten kalma travmalar sebebiyle depresyon halinde olduğum için uzman desteğine başvurdum. Öncelikle ben kurak bir topraktım Okan bey’i tanıdığımda. Bir beden vardı ama içinde ruh yoktu sanki. Okan bey bana o kurak toprağı sulamayı ve bedenimde ruhumu tanımayı öğretti. Ben toprağımı suladım Okan bey çiçekler ekti. Hayattan vazgeçmiş olan beni hayata bağlayan seanslardı bizimki. Okan bey beni her zaman can kulağı ile dinledi. En önemlisi güven verdi. Kimseye anlatamadığım şeyleri kendisi ile sanki en yakınımmışcasına anlattım. En beğendiğim özelliği her zaman beni dinlemesi ve ilgisi oldu. Ne zaman psikolojik anlamda yardıma ihtiyacı olan biri görsem ilk Okan bey gelir aklıma. Her zaman tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Okan hocamla sürecimiz çok iyi gitmekte; hafta hafta kendimi daha da iyi tanıyıp sıkıntılarımdan, kaygılarımdan kurtulmaktayım. Beni hiç kimsenin dinlemediği kadar iyi dinleyip, hiç kimsenin göstermediği farklı açıları bana gösterdi. Beni uyutmayan kaygılarım artık bitmek üzere. Hayatımda bu kadar anlayışlı başka bir insan görmedim. Ondan seans aldığımdan beri hayatım değişti. Herkese kesinlikle tavsiye ederim
Hasta
Hasta
Okan Bey'i kendimi çok kötü ve karmaşık hissettiğim bir zamanda, psikolojik danışma hizmeti almaya karar verip yaptığım bir internet araması sonucunda buldum. Altı ay civarı bir süre düzenli olarak online görüştük. Kafamı karıştıran deneyimlerimi daha iyi anlamamı sağladı. Kendimi olduğum gibi, çok daha rahat ve huzurlu hissetmemi sağlayan yönergeler ve ödevler verdi. Güleryüzlü, sabırlı, anlayışlı, zeki ve sevgi dolu bir insan. Eğer ihtiyaç duyduğunuz şeyin bir psikolojik danışman olduğunu düşünüyorsanız Okan Bey en doğru tercih. Kendinize yapabileceğiniz en doğru yatırımlardan biri. Kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Bir arkadaşım Okan beyi önerdi. Sınav stresi ile alakalı randevu aldım. Kendisi danışanlarına karşı sorumlu, profesyonel bir yaklaşımda bulundu ve çok memnun kaldım. Çok anlayışlı ve işini bilen birisidir kendisi. Bana psikolog önerisi için sorduklarında Okan beyi önerdim. Çok memnunum iyi ki seansında olmuşum diyorum.
Hasta
Hasta
İlişkilerde yaşadığım sorunlar sebebiyle Okan Hocam'dan destek aldım. Derinlemesine inceledik ilişkilerimi, geçmişten bugüne kadar getirdiğim ilişkisel sorunları. Özellikle çocukluğumdaki travmalarımın ilişkilerime etkisini incelemek ve o süreçte Okan Bey'in anlayışlı, yargılamayan ve destekleyen tavrı beni çok iyi etkiledi. Kimsenin yanında anlatamadıklarımı ona rahatlıkla ifade edebildim. İnsan bu güveni bulunca anlatabiliyor. İlişkilerim artık çok daha iyi bir düzeyde. Kesinlikle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Okan Bey'i hayatımın en karmaşık döneminde, birgün internet üzerinden psikolog ararken buldum. Genel olarak kendisine giden danışanların yorumlarını okuyarak hareket ettim diyebiliriz çünkü yorumlar gerçekten çok içtendi. Hemen online bir randevu oluşturdum ve beni etkileyen direk olarak kendisinin arayarak iletişim kurmasıydı. O dönem kendisine özgüven problemi, kendimi önemsememe, başkalarının düşüncelerinin daha önemli oluşu, kendimce güvenli bulduğum alandan çıkamama ve annemle aramda olan sıkıntılar sebebiyle başvurdum. Her birine sırayla değinerek ilerledik, ilk zamanlar benim için çok zor bir süreçti ve ilk 3 seans sürekli ağlayarak kendimi ifade etmek zorunda kalıyordum. Zamanla daha güçlü ve kendinden emin bir şekilde tavrım şekillendi. Pek insanlara güvenmeyen biri olarak önceden anlattığım şeyleri sınırlandırırken sonrasında kendimi her şeyi sınırsızca anlatırken buldum çünkü bana bu güveni verdi, hepsinden öte en önemlisi olaylara karşı nötr tepki vermek yerine ben üzüldüğüm zaman üzüldüğünü, ben güldüğüm zaman da aynı şekilde gülerek eşlik etmesiydi. Yani profesyonelliğinin yanında insani duygularını da çekinmeden danışanına yansıtabiliyor bu da kendisine daha çok güvenmemi ve önerilerini dikkate almamı sağlıyor. Sayesinde kendime değer vermeyi öğrendim, kurtulamadığım toksik bir ilişkiden kurtuldum, başkalarının ne düşündüğüne göre yaşamamayı öğrendim, annemi anladım, saygı duydum ve hiç evlilik düşünmezken çok mutlu bir evlilik yaptım. Ben hayata gülümsedim hayat da bana karşılık verdi. Bendeki değişimi farkeden ve sebebini soran çevreme kendisinden bahsettim ve çok arkadaşımı yönlendirdim hepsi de çok olumlu sonuçlar aldı.
Hasta
Hasta
Okan beye arkadaş tavsiyesiyle ulaştım. Babamın rahatsızlığından dolayı kaybetme korkusu yaşıyordum. Süreç sonunda kendimi daha rahatlamış ve algıları açık hissettim. Açık uçlu sorularla kendimizi anlatmamız sağlıyor soru cevap şeklinde ilerlemiyor. Tavsiye ederim ettim de
Hasta
Hasta
Okan beye internet üzerinden ulaştım. Sonrasında arkadaşlarımdan giden olduğunu ve çok memnun olduğunu duyunca seanslara katılmaya başladım. Depresyon tedavisinde bana çok yardımcı oldu.Bütün hayatımı etkileyen bu depresif durumumu azaltmamda çok yardımı oldu. Adım adım ilerlemek çok iyi geldi. Seans seans daha da derine inerek ilerledik. Aşırı anlayışlı bir insan olması ve çok iyi şekilde dinlemesi beni kendime getiren etmen oldu. Artık hayata dönebildim, tekrardan sayesinde çalışmaya başladım. Çevrem bendeki değişimi çok net görmekte.Tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Travmalarımdan dolayı psikolojik danışman arıyordum. O süreçte Okan Bey'in travmalar, depresyon, anksiyete gibi konulardaki araştırmalarına denk geldim ve Okan hocayı daha da araştırmaya karar verdim. Araştırdıkça daha da içime sindi. Ancak bir yandan da kimseye anlatamadığım şeyleri nasıl bir psikoloğa anlatabilirim diye düşünceler ve kaygılar içerisindeydim. Okan Bey daha ilk seanstan bu kaygılarımı gideren bir yapıya sahipti. Ona çok ısındım ve hemen güvendim. Kendimi ifade etmek, onun yanında ağlamak benim için çok daha basit hale geldi. Bana çok iyi geldi bu süreç. Ona her şeyimi anlattım. Kendime bile anlatamadığım şeyleri anlattım. Çok iyi destek oldu; çok anlayışlı şekilde ilerledik. İşini gerçekten hakkıyla yapan Okan Bey'i bence herkes tanımalı.
Hasta
Hasta
Okan Bey’e internet araştırmalarım üzerinden ulaştım. Çıkmazda olduğum bir dönemdi problemlerim vardı kendi içinde çözemediklerim . Okan Bey'le olan her seans bana çok iyi geldi. İçimde ki beni ortaya çıkardı mı desem nasıl anlatsam bilemedim kendimin farkına varmak için uyanış gibi oldu. Seanslarımın başından sonuna kadar bana kendimi çok iyi hissettirdi. Çevremdeki arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum.
Hasta
Hasta
Okan Bey'e doktor takvimi üzerinden ulaştım. Çocukluk dönemi travmaları ile ilgili terapistlerin puan ve yorumlarını inceledim ve kararımı verdim. 1 yıldır düzenli online terapi senası alıyorum. Terapiye başlamadan, terapilerin bir insanın bakış açısını ve hayatını bu kadar değiştirebileceğini düşünmemiştim. Yargılamadan ve direk yönlendirme yapmadan doğru zamanda doğru sorularla daha önce hiç fark etmediklerimi, hissettiklerimin nedenini anlamama yardımcı oldu. Her seansta beni gerçekten anladığını hissetmekte seanslarda çok açık ve dürüst davranabilmemi sağladı. Bu süreçte çok önemli aydınlanmalar, uyanışlar yaşadım. Üstelik lafın gelişi değil, zihnimi çok şaşırtan aydınlanmalardı. Ve bunu sizi rahatsız hissettirmeden, sorgulamadan, yargılamadan çok yumuşak geçişlerle siz fark etmeden yapması ne kadar profesyonel olduğunu gösteriyor. Yakın çevreme önerdim, bir gün seanslarımız bitse de, ihtiyacım olduğu an tekrar destek almak isteyeceğim kişi kesinlikle Okan Bey olacaktır.
Hasta
Hasta
Okan hocaya Doktor takvimi üzerinden araştırmalarım sonucu yaklaşık 1 sene önce ulaştım. Kendini çok kötü hissediyordum ve artık bir uzmandan destek almam gerektiğini düşünerek başvurdum. Okan hocam çok ilgili , iyi bir dinleyici ve yol gösterici. Asla yargılamaz. Probleminizin sebeplerini bulup onu çözmeniz için size destek olur. Yaklaşık 2 aylık bir seans sonrası kendimi eskisinden çok daha iyi hissetmiştim. Ve sonraki süreç zaten mükemmeldi. Okan hocamda en beğendiğim özellik güler yüzlülüğü ve samimiyeti, gerçekten sizin derdinizi çözmek istediğini çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle tavsiye ederim ve etmişliğimde vardır.
Hasta
Hasta
Takıntı haline getirdiğim bazı davranışlarımdan ötürü gitmek istedim en başta. Okan hocaya internetten ulaştım. İnternet üzerinden psikologları araştırırken Okan hocanın hakkında yazılan yorumları gördüm; beğendim ve kendisini arayarak bilgi aldım, o doğrultuda gittim kendisine. Yaklaşık 2 yıl kadar öncesinde gittim Okan hocaya. Ve 1 yıl kadar bir süre devam ettim. Başlarda haftada bir, sonraları iki haftada bir, ve son olarak da ayda bir şeklinde gerçekleşti seanslarımız.Okan hoca; konuşmalarıyla, ses tonuyla, yüz ifadeleriyle, yaklaşımıyla... o kadar anlayışlı bir insan ki, kesinlikle yargılayıcı tek bir cümlesi olmadı seanslarımız boyunca. Danışan/danışman arasındaki güven ilişkisinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bir kere olsun "acaba benim hakkımda veya anlattığım olaylar/kişiler hakkında olumsuz bir yargıya varıyor mu?" diye düşünmedim. Çünkü yargılamayan, anlamaya çalışan bir danışman Okan hoca. Seanslarımız boyunca hiçbir zaman "acaba beni doğru anladı mı" kaygısı yaşamadım. Bu kaygı olmayınca da insan kendisini daha rahat ifade etme imkanı buluyor. Yani danışmanımın en beğendiğim özellikleri yargılayıcılıktan uzak olması, anlayışlı ve karşısındakine güven veren tavrı.Ve tabii ki kendisini psikoterapiye ihtiyaç duyan herkese memnuniyetle tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Okan beye iki arkadaşımın tavsiyesiyle ulaştım. İyi ki ulaşmışım. Takıntılarımdan dolayı başvurdum ve çok iyi bir terapi süreci geçirdik. Okan bey temizlik konusundaki, görünüşüm konusundaki takıntılarım için çok yardımcı oldu. Çok anlayışlıydı. Adım adım ilerledik onunla. Her hafta ödevler vererek beni çok daha ileriye taşıdı. Şu an takıntılarımı bitirmiş durumdayım. Önceden beni uyutmayan bu takıntılarımı Okan hocam sayesinde yenmiş oldum. Bana çok destek oldu. Çevremdeki herkese Okan beyi tavsiye ediyorum. Şu an benim 3 arkadaşım da Okan beyden yardım alıyor.
Hasta
Hasta
...

Randevu almak ister misiniz?

Randevu Alın İletişim kurun